A08-035

大道之行也 天下為公 選賢與能 講信修睦 故人不獨親其親 不獨子其子 使老有所終 壯有所用 幼有所長 矜寡孤獨廢疾者 皆有所養 男有分 女有歸 貨惡其棄於地也 不必藏於己 力惡其不出於身也 不必為己 是故謀閉而不興 盜竊亂賊而不作 故外戶而不閉 是謂大同
此夫子言太古之世風俗醇朴人無爭心故其氣象如此 帝王不以天下私其子孫而與天下之聖賢公共之豈非中國特色社會主義之論乎
釋淨空時年七十三